KHÔI PHỤC DỮ LIỆU MÁY CHỦ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ Ổ ĐĨA RAID

27 Tháng Sáu, 2016
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU MÁY CHỦ SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ Ổ ĐĨA RAID
10.0 trên 10 được 2 bình chọn
 – Lỗi do hư hỏng vươt quá số lượng ổ cho phép trên raid 0  RAID 1, RAID  5,  RAID 6,   RAID 10, XRAID, LVM , Linux….
 – Lỗi do Hoạt động không ổn định hoặc ổ cứng máy chủ trong RAID lỗi SMART, BAD sector, Lỗi PCB. Lỗi đầu đọc
 – Lỗi do mất cấu hinh RAID, Card raid hoặc máy chủ cháy, hỏng.
 – Lỗi do xóa, format, DM mất phân vùng
 – Lỗi do rebuild thất bại, offline raid Volume